Rok 2022 rokiem prof. Walerego Goetla

Prof. Walery Goetel – uczony zasłużony dla ludzi, nauki i ochrony przyrody

W 50. rocznicę śmierci prof. Walerego Goetla, wybitnego geologa, stratygrafa, mineraloga, współtwórcy Tatrzańskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego oraz Babiogórskiego Parku Narodowego, w uznaniu jego wybitnych osiągnięć dla powstania i rozwoju sozologii, a w szczególności w uznaniu wybitnych zasług dla utrzymania działalności Akademii Górniczej w czasie II wojny światowej i stworzenia planu rozbudowy uczelni realizowanego w kolejnych dekadach, Senat AGH ustanawia rok 2022 rokiem prof. Walerego Goetla w AGH.

Sponsorzy wydarzenia