Kontakt

Koordynator ds. organizacji obchodów roku prof. Walerego Goetla

dr inż. Jerzy Kicki
E: jerkicki@agh.edu.pl