Program obchodów roku prof. Walerego Goetla

W programie obchodów zaplanowano m.in. następujące wydarzenia: